Privacy voorwaarden

Zodra je onze website https://pagewise.nl bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact op met ons. 
We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden.
We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01 oktober 2023


Inhoudsopgave

 

1. Toepassingsgebied van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Verantwoordelijke organisatie

Pagewise is verantwoordelijk voor de website https://pagewise.nl en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:

Pagewise
Donauweg 10
1043AJ Amsterdam
KvK-nummer: 61429805

 

3. Gegevens van wie gebruiken we?

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.


4. Hoe komen we aan je gegevens?

 • onze website bezoekt
 • een account aanmaakt
 • gegevens invult op onze website


5. Gegevens die we van je gebruiken

 • naam
 • woonadres of vestigingsadres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • betaalgegevens


6. Doeleinden van gegevensgebruik

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 • we hebben van jou je toestemming gekregen om je persoonsgegevens te gebruiken
 • we gebruiken je gegevens omdat we je als klant de beste service willen geven en we dat zonder die informatie niet kunnen doen
 • we gebruiken je gegevens om ons te houden aan de wet, zoals gegevens bewaren voor de belastingdienst


7. Bewaartermijn van je gegevens

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op.


8. Delen van je gegevens

Je persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt. We zullen je persoonsgegevens nooit met anderen delen.


9. Opslag van je gegevens

We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook je gegevens binnen de EER opslaan. Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.


10. Veiligheid van je gegevens

We hebben er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op.


11. Je rechten met betrekking tot je gegevens

Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten:

 • Recht op informatie: We moeten je uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt.
 • Recht op inzage: Je mag ons vragen om je gegevens in te zien.
 • Recht op correctie: Je mag ons vragen om je gegevens te corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.
 • Recht om bezwaar te maken: Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens.
 • Recht op dataportabiliteit: Je mag ons vragen om je digitale gegevens te sturen die we van je hebben.
 • Recht op beperking: Je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken.
 • Recht om vergeten te worden: Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen.
 • Recht om een klacht in te dienen: Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan.

Voor meer informatie en contactgegevens verwijzen we naar onze Functionaris voor de Gegevensbescherming.


12. Regels voor deze privacyverklaring

Onze privacyverklaring voldoet aan verschillende wettelijke voorwaarden, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Nederlandse wetten.


13. Gebruik van cookies

Je kunt zelf aangeven welke gegevens we van je mogen gebruiken, inclusief het gebruik van cookies. We gebruiken verschillende soorten cookies, waaronder functionele, geanonimiseerde analytische en tracking cookies.


14. Gegevens van minderjarigen

We richten ons op bedrijven, dus als je jonger bent dan 18 jaar, heb je toestemming nodig van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website.


15. Vragen over deze privacyverklaring

Heb je vragen over onze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via office@pagewise.nl. We helpen je graag.